Rijbewijs verloren kosten

Rijbewijs

Iedereen in Nederland die zich met een auto op de weg wilt begeven, moet in het bezit zijn van een rijbewijs. Het is erg vervelend als u uw rijbewijs verloren bent. Er komt een hoop narigheid bij kijken, vooral als u afhankelijk bent van de auto voor uw werk of andere omstandigheden. Rijbewijs verloren kosten moten altijd gemaakt worden als u het rijbewijs kwijt bent.

Politie

Als allereerste moet u aangifte van vermissing bij de politie doen. De politie zal dan een proces verbaal opmaken. In dit proces verbaal komen de omstandigehden te staan, waarop u het rijbewijs bent kwijt geraakt. De politie zal registreren in hun suteem dat jij je paspoort kwijt bent, zodat er niet gefraudeerd of misbruik gemaakt kan worden van jouw paspoort. Van deze aangifte krijgt u een kopie en met deze kopie moet u weer naar de volgende instantie. De politie zal u ook opmerkzaam maken op de Rijbewijs verloren kosten

Gemeente

Met de kopie aangifte van de politie, moet u naar het gemeentehuis van uw woonplaats. U moet naar de burgerlijke staan waar u ook staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Adeministratie, het zogenaamde GBA. U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen, zoals een paspoort of een ID kaart en een pasfoto. De pasfoto moet in kleur zijn en de foto moet recht van voren gemaakt worden. De normale procedure duurt vijf dagen en de spoed procedure 2 dagen.

Kosten

De rijbewijs verloren kosten van een nieuw rijbewijs aanvragen is verchillend per gemeente. De landelijke rijbewijs verloren kosten norm ligt op 46,50 euro. omdat u uw rijbewijs veroren bent, komen daar nog 34,10 toeslagkosten bij. Rijbewijs verloren kosten kunt u contant betalen of met een pin transactie.